MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ NĂM 2023

Hotline:
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ NĂM 2023
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ NĂM 2023
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ NĂM 2023
Ngày đăng: 03/02/2023 11:42 AM

1. Thuế chống bán phá giá là gì? ( Nguồn: https://thuvienphapluat.vn)

Theo khoản 5 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, theo Điều 81 Luật Quản lý ngoại thương 2017 cũng có nêu rõ việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định căn cứ vào kết luận sơ bộ của Cơ quan điều tra. Mức thuế chống bán phá giá tạm thời không được vượt quá biên độ bán phá giá trong kết luận sơ bộ.

Lưu ý: Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời là không quá 120 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời có hiệu lực. Khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân xuất khẩu hàng hóa tương tự vào Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể gia hạn áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời nhưng không quá 60 ngày.

2. Điều kiện áp dụng thuế chống bán phá giá năm 2023 ( Nguồn: https://thuvienphapluat.vn)

Để áp dụng thuế chống bán phá giá, hàng hóa phải đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 12 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 cụ thể:

- Hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại Việt Nam và biên độ bán phá giá phải được xác định cụ thể;

- Việc bán phá giá hàng hóa là nguyên nhân gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Đồng thời, khi áp dụng thuế chống bán phá giá cần áp dụng các nguyên tắc sau: 

(1) Thuế chống bán phá giá chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết, hợp lý nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước;

(2) Việc áp dụng thuế chống bán phá giá được thực hiện khi đã tiến hành điều tra và phải căn cứ vào kết luận điều tra theo quy định của pháp luật;

(3) Thuế chống bán phá giá được áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào Việt Nam;

(4) Việc áp dụng thuế chống bán phá giá không được gây thiệt hại đến lợi ích kinh tế - xã hội trong nước.

Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá không quá 05 năm, kể từ ngày quyết định áp dụng có hiệu lực. Trường hợp cần thiết, quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá có thể được gia hạn.

3.  Một số lưu ý khi áp dụng thuế chống bán phá giá năm 2023 ( Nguồn: https://thuvienphapluat.vn)

Theo Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định khi áp dụng thuế chống bán phá giá cần lưu ý những vấn đề sau:

- Việc áp dụng, thay đổi, bãi bỏ thuế chống bán phá giá được thực hiện theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 và pháp luật về chống bán phá giá.

- Căn cứ mức thuế, số lượng hoặc trị giá hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế chống bán phá giá, người khai hải quan có trách nhiệm kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Việc áp dụng thuế chống bán phá giá do Bộ Công thương quyết định.

- Việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá do Bộ Tài chính quy định.

- Trường hợp lợi ích của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị xâm hại hay vi phạm, căn cứ vào các Điều ước quốc tế, Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định áp dụng biện pháp thuế phòng vệ khác phù hợp.

 

4. Danh sách áp mã thuế suất chống bán phá giá của một số mặt hàng dùng trong vnass:

( Nguồn: https://www.customs.gov.vn)  :

 

 

5. Một số thông thông tư , quyết định thuế chống bán phá giá cập nhật gần đây: (Nguồn: https://thuvienxuatnhapkhau.com)

- Ngày 30/12/2022 Quyết định 2964/QĐ-BCT (Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1283/QĐ-BCT ) thép cán phẳng được sơn :   

- Ngày 30/12/2022 Quyết định 2963/QĐ-BCT (Sửa đổi, bổ sung Quyết định 2302/QĐ-BCT) sản phẩm sợi dài làm từ polyester :

- Ngày 30/12/2022 Quyết định 2962/QĐ-BCT (sửa đổi , bổ sung quyết định 1975/QĐ-BCT) thép H Malaysia :  

- Ngày 30/12/2022 Quyết định 2961/QĐ-BCT (Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1578/QĐ-BCT) mía đường Thái Lan :  

- Ngày 30/12/2022 Quyết định 2959/QĐ-BCT ( Sửa đổi, bổ sung Quyết định 1624/QĐ-BCT) vật liệu hàn :

- Ngày 30/12/2022 Quyết định 2958/QĐ-BCT (sửa đổi, bổ sung Quyết định 1991/QĐ-BCT) bàn ghế :  

- Ngày 15/08/2022 vật liệu hàn 1624/QĐ-BCT :

 

Tin nổi bật
Thông tin liên hệ

ICHIBAN GLOBAL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 1113 -115 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Tel: +84 28 3 636 662 - Fax: +84 28 6 294 5308

Tax code : 0313185158

Cell phone: +84.918.854.854 - Skype:hnamtmc1

Web: www.ichibanglobal.vn    

Email : namnh@ichibanglobal.vn

We are members of: WCA  with member ID 113712; GCP with member ID : 109556 and CFN Network

 

Facebook feed
Liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ để nhận được báo giá cho tất cả các nhu cầu vận chuyển toàn cầu của bạn
Liên hệ ngay
Liên hệ ngay
Theo dõi chúng tôi:

ICHIBAN GLOBAL COMPANY LIMITED

Địa chỉ: 113 - 115 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Tel: +84 28 3 636 662       EXT : 107         Fax: +84 28 6 294 5308

Tax code : 0313185158 - Cell phone: +84.918.854.854 - Skype:hnamtmc1

Web: www.ichibanglobal.vn    -    Email : namnh@ichibanglobal.vn

We are members of: WCA  with member ID 113712; GCP with member ID : 109556 and CFN Network.


 

 

 

 

 


 

 

 

Copyright © Ichiban Global Company Limited. All right reserved. Design by Nina.vn
Zalo
Hotline